Book Online | Career | Blog | News & Media | Request a Call Back
Close it

Request a Call Back

Contact Us

Chokhi Dhani - Desert Camp

Sam Road, Near Bunes Parking, Kanoi, Jaisalmer, Rajasthan 345001
Email: E-mail: som@chokhidhanijaisalmer.com
fom@chokhidhanijaisalmer.com
+91-87695 61634

Corporate Office

S-8, Chokhi Dhani Tower,
Shyam Nagar Ajmer Road,
Jaipur - 302 006, INDIA
Email: E-mail: info@chokhidhani.com
+91-96490 88888, 93145 12035, +91-141-516 6000

Gurgaon Sales Office

1136, 11th floor, JMD Megapolis,
Sohna Road, Gurgaon – 122001
Email: sales_dso@chokhidhani.com
cd_dso@chokhidhani.com
+91-9313281331, 9711908445

Let’s Talk

Contact Details

 

Chokhi Dhani Resort, Jaipur: +91 97990 45666 (Room Reservation), Rajasthani Village/ Dining, Jaipur: +91 96672 22203, Pink Pearl Hotel & Chokha Punjab, Jaipur: +91 96490 88888 Chokhi Dhani Resort, Indore: +91 93021 23096 /+91 88895 11100 Chokhi Dhani Palace Hotel & Desert Camp, Jaisalmer: +91 96490 88888

Reviews